Yabancılar Hukuku

Yabancılar hukuku alanında başlıca sunduğumuz hizmetler şunlardır:

  • Yabancı gerçek ve tüzel kişilere Türkiye’de gayrimenkul alım satımı
  • Oturma ve çalışma izni alınması konusunda danışmanlık ve işlemlerin yerine getirilmesi
  • Türk vatandaşlığına geçişte hukuksal prosedür konusunda danışmanlık