İcra ve İflas Hukuku

Müvekkil şirketlerin ve bireysel müvekkillerin aleyhe ve lehe icra takipleri yanı sıra, banka ve varlık şirketlerinin toplu icra dosyalarının takibi konusunda uzman olan hukuk büromuz, icra takiplerinin açılışından, borçlulara ulaşılması, malvarlığı araştırmasının yapılması, borcun taahhüde bağlanması, hacizlerin konulması, satış işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması, icra tahsilatlarının yapılması, itirazın iptali ve kaldırılması, tasarrufun iptali, taahhüdü ihlal davaları, ihalenin feshi vb. icra davalarının takibi, düzenli raporların hazırlanması, süreli işlerin hızlı ve efektif sonuçlandırılması konusunda hizmet vermektedir.

İflas Hukukunda, iflas ve iflas erteleme davalarındaki ciddi bilgi birikimi ve tecrübemizi, iflas erteleme davalarının kaldırılması ile yeniden uygulamaya geçirilen konkordato kurumu konusunda kullanmakta, yeni düzenlemeler ve oluşan içtihadı takip ederek uygulaması konusunda birikimimizi artırarak bu hususta da müvekkillerimize efektif hukuki hizmet sunmaktayız. Büromuzda iflas ve konkordato davalarının yürütülmesi, iflas kayıtlarının yapılması, alacaklılar toplantıları, iflasın tasfiyesi, paraya çevirme, yeniden yapılandırma süreçlerinde hukuki destek verilmektedir.