Uyuşmazlık Çözümü

Gürpınar Hukuk Bürosu, hukukun her alanında ortaya çıkan uyuşmazlık ve dava takiplerinde yerli ve yabancı müvekkillerini temsil eder, müvekkillerinin hukuki ve ticari çıkarlarını korur. Büromuzun öncelikli hedefi, uyuşmazlıkların dava aşamasına gelmeden çözülmesidir. Bu anlamda, tarafları bir araya getirilerek sulh olmasını destekler, en az maliyetli, en hızlı ve pratik çözümlerle müvekkillerine hukuki ve ticari kazanım sağlar.

Gürpınar Hukuku bürosu olarak, kurumsal müvekkillerin yanı sıra bireysel müvekkillerle de çalışılmakta özellikle iş hukuku, gayrimenkul ve kira hukuku, miras ve aile hukuku, kişilik haklarına ilişkin davalarda, alacaklarının takibinde ve idari makamlar nezdinde hukuki hizmetler verilmektedir.

Müvekkil şirketlerin, ortaklarına ilişkin davalardan iflas davalarına, vergi uyuşmazlıklarından işçi davalarına kadar her alandaki davalarında yer alınmakta, tahkim, arabuluculuk ve sulh görüşmeleri yürütülmektedir.

Yabancı müvekkillerin Türkiye’deki davalarına katılınarak, kendilerine İngilizce raporlama yapılmaktadır.

Daha fazla bilgi için info@gurpinarlaw.com adresiyle iletişime geçebilirsiniz.