İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Gürpınar Hukuk Bürosu’nun ana uzmanlık alanlarından olup, Büromuz genel İş Hukuku danışmanlığı ve uyuşmazlıklardan doğan davalar başta olmak üzere farklı büyüklükteki yerli ve yabancı müvekkillerin temsil edilmesi hususunda ciddi bir tecrübeye sahiptir.

İş Hukuku alanında işe alımlar, fesih süreçleri veya ilgili işyeri prosedürlerinin ve Personel Özlük dosyaları gibi dokümanların hazırlanması konusunda vermiş olduğumuz günlük danışmanlığın yanı sıra; insan kaynakları politikaları, şirketlerin yeniden yapılandırma süreçleri ve ortak girişimler sonucunda gerekli toplu işe alım süreçleri veyahut toplu işten çıkarım süreçlerinde de şirketlerin İK departmanları ile birebir şirket içerisinde çalışarak kesintisiz hizmet vermekteyiz.

Ülkemizde ve dünyada iş ve sosyal güvenlik mevzuatları sürekli güncellenmekte, işverenler açısından yeni fırsatlar ve aynı zamanda yeni riskler doğurmaktadır. Büromuz hukuki ve finansal fırsatlar açısından müvekkillerine hızlı bilgilendirme ve etkin yönlendirmelerde bulunmakta; riskler yönünden güncel, uyuşmazlıkların ortaya çıkmasını önleyici ve pratik çözüm odaklı hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.  Müvekkil şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda şirket içi eğitimler vermekte, iş ve sosyal güvenlik hukukundaki mevzuat güncellemeleri ve içtihatlar konusunda sürekli bilgilendirme yaparak İK departmanlarındaki personellerin bilgilerini güncel tutmaktayız. İnsan kaynakları stratejileri ve ilkelerinin geliştirilmesi hususunda rehberlik ederek, risklerini en aza indirme konusunda destek veriyoruz.

İş Hukuku alanında sadece işveren konumundaki kurumsal müvekkillerimize değil, çalışan statüsündeki müvekkillerimizin uyuşmazlıklarında da hukuki hizmet sunmaktayız. Yabancı çalışanların çalışma izinleri konusunda ve çalışmaları sırasındaki buluşları ve bu doğrultudaki fikri mülkiyet hakları konusunda destek sağlamaktayız.

Orta ve Üst düzey beyaz yakalı çalışanların rekabet yasağı ve gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması, eğitimlerine ve diğer yan haklarına ilişkin özel sözleşmelerinin hazırlanması da verdiğimiz hizmetler arasındadır.

İş Hukukunun doğrudan bağlantılı olduğu ve sürekli güncel ve uygulamaya dayalı bilgi ihtiyacı hissedilen Sosyal Güvenlik Hukuku’nda, İş kazalarına ilişkin sorumluluk ve rücu davalarında  ve sendikal tazminat davalarında da büromuz ciddi bir tecrübeye sahiptir.

Gürpınar Hukuk Bürosu, ayrıca çalışanların korunması, üretim ve işletmenin güvenliğinin sağlanması amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili de hukuki danışmanlık vermektedir.

Daha fazla bilgi için info@gurpinarlaw.com adresiyle iletişime geçebilirsiniz.