Bülten

  • Hukuk Bülteni - Aralık 2014

    Aylık olarak yayınlanan hukuk bültenimizde; şirketler için pratik bilgilere, mevzuatımızdaki değişikliklere, güncel içtihatlara ve sektörel düzenlemelere yer verilmektedir. Bültenimiz 2014 yılının son ayına ilişkin olması sebebiyle, mevzuat değişiklikleri geniş yer tutmaktadır.

    Gürpınar Hukuk Bürosu olarak hazırladığımız Hukuk Bülteni’nin sizlere faydalı olmasını dileriz.

    Duyurular
    Dış Ticaretin önemli unsurları arasında yer alan dolaşım belgeleri ve menşe şahadetnameleri elektronik ortamdan talep edilebilecek. İstanbul Ticaret Odası (İTO)’nın 15.12.2014 tarihli duyurusuna göre; merkez bina, Kadıköy, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi ve Sabiha Gökçen hizmet birimlerinde verilmekte olan dolaşım belgeleri elektronik ortamda Oda’dan talep edilecek olup, belge bedeli ve kargo ücretleri üye tarafından ödenmek kaydıyla üyelere kargo ile gönderilecektir.