Fikri Mülkiyet Hakkı

Büromuzun öncelikli amacı müvekkillerimizin fikri mülkiyet hukuku alanında hukuki uyuşmazlıklarının ortaya çıkmasını önlemek, uyuşmazlıkları dava aşamasına gelmeden çözümlemektir. Yine büromuz uyuşmazlık halinde, müvekkillerini etkin bir şekilde yetkili merciler ve mahkemeler nezdinde temsil etmekte, müvekkillerinin hukuki ve ekonomik çıkarlarını korumaktadır. Fikri Mülkiyet Hukuku alanında verdiğimiz başlıca hizmetler şunlardır:

  • Marka, patent, domain name, endüstriyel tasarım ve faydalı modellerin ulusal ve uluslararası alanda araştırılması, tescili, korunması ve devri işlemleri, uyuşmazlıklardan doğan davaların çözümü
  • Telif hakları
  • Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi
  • Lisans sözleşmelerinin hazırlanması