Enerji Hukuku

Gürpınar Hukuk Bürosu, enerji piyasası içerisinde faaliyet gösteren şirketlerin tabi oldukları mevzuat hakkında hukuki destek sağlamakta, enerji tesislerinin kuruluşu, işletilmesi ve bu süreçlere ilişkin sözleşmelerin hazırlanması konusunda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde yapılan lisans başvurularının takibinden Kurul nezdinde her türlü prosedürün gerçekleştirilmesi ve Kurul’un başvurular ve çeşitli konular ile ilgili aldığı kararlar aleyhine açılacak idari davaların takiplerine kadar her aşamada hukuki destek verilmektedir.

Elektrik, Rüzgar, Doğalgaz, Güneş, Biokitle ve Bioyakıt gibi enerji alanlarında başvuru, yatırım alanlarında danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra bu alanlarda verilen teşvikler takip edilmektedir.

Enerji santrallerinin inşaat anlaşmaları, lisans sözleşmeleri, üretim paylaşım sözleşmeleri, sondaj ve rehabilitasyon sözleşmelerinin hazırlanması, tadili ve incelenmesinde, sektöre ilişkin teşviklerin hukuki boyutu ve ilgili tesislerin kurulması aşamasındaki tüm hukuki süreçlerde  danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.