Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Büromuz gayrimenkul hukuku alanında bireysel ve kurumsal müvekkillerine başlıca aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır.

 • Gayrimenkul alımı, satımı ve mülk yönetimi
 • Tapu işlemleri
 • Ayni, şahsi hak tesisi sözleşmesi
 • Hukuki durum tespiti yapılması
 • Yabancıların mülk edinmesi
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, alt yüklenici sözleşmeleri, üretim tesislerinin ve fabrikaların inşaatına ilişkin sözleşmeler başta olmak üzere her türlü inşaat sözleşmesi
 • Tapu iptali ve tescili davaları, ipoteğin fekki vb davalar
 • Kamulaştırmasız el atma tazminatı, kamulaştırma davaları
 • Kentsel dönüşüm projelerinde hukuki destek
 • AVM kira sözleşmeleri başta olmak üzere, gayrimenkul kiralama ve işletme
 • Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi
 • İmar davaları
 • İnşaat Hukuku ve FIDIC Uygulamaları konusunda danışmanlık ve uyuşmazlık çözümü
 • İnsan Hakları Mahkemesi’nde Mülkiyet Hakkına dayalı başvuruların yapılması ve takibi